Välkommen till Tiiu och Claes!

In English please!Sidan är uppdaterad:
6/11 2022

Start
Start - om oss själva Tiiu Claes

Årskrönikor i nytt fönster ->

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

Claes

Jag:

 • har jobbat som distriktsläkare i Härnösand från 1/9 1972 (ordinarie distriktsläkare sedan 1/3 1973), Från början på Läkarstationen och senare, vid delningen till två vårdcentraler, på vårdcentralen Blåsippan från starten 1/4 1981. Sen 1/12-05 har jag tagit ut pension.
 • var vårdcentralschef under större delen av tiden 1981 - 1995.
 • var biträdande distriktsöverläkare inom Härnösands förvaltningsområde (där Kramfors då ingick) 21/8 1978 - minns ej när det upphörde.
 • var med och startade preventivmedelsmottagningen på 70-talet och senare Ungdomsmottagningen.
 • från 2001 till och med 2014 jobbat på Internet åt www.1177.se (När jag började hette det Infomedica och senare Sjukvårdsrådgivningen.se). Det är en hälso- och sjukvårdssajt som alla landsting tillsammans driver. Jag har skrivit flera artiklar om sjukdomar i mage och tarm samt varit en av fråga-1177.se-doktorerna. Fram till och med 2014 har jag svarat på ca 3 616 frågor sedan jag började i januari 2001.
 • har jobbat som medlem i expertgruppen i mage-tarm för Landstinget Västernorrlands Läkemedelskommittén samt varit med i ett primärvårdsprojekt i Arkhangelsk.
 • efter pensionen vikarierat ibland som familjeläkare. Från november 2008 till och med mars 2009 varit läkare på boenden på Härnön. Numera passar inte sjukvårdens system mitt sätt att arbeta. Så nu får de klara sig själva.

Utbildning: Sociologi 3 betyg, genetik 2 betyg (Uppsala). Läkarutbildning i Umeå januari 1966 till juni 1971. Medicine licentiat 29/5 1972. Allmänläkarkompetens 18/9 1978.

Annat:

 • Förtroendeläkare vid Västernorrlands Läns Försäkringskassa, vikarie från 1973, ordinarie från 1/1-81 till 1994. Förtroendeöverläkare 1/9 1990 - 31/12 1994.
 • Skolläkare vid gymnasiet i Härnösand från 1973-1977
 • Varit biträdande CIVO-läkare vid civilbefälhavarens kansli i Östersund.
 • Läkare vid rådgivningsbyrån (alkoholpolikliniken) 1973 - minns ej när det upphörde.
 • Radiodoktor i Radio Västernorrland från 1980 och under drygt 15 år i programmet vi kallade "Läkstugan". Ibland, efter det, svarat på frågor i dirketsändning i P4 Västernorrland. Under 2011-2012 regelbunden direktsändning 1 gång/månad. En del av programmen kan Du lyssna på här.
 • Föreläsningar i medicinska ämnen (bl a flera gånger för Reumatikerförbundet och Härnösands Pensionärsuniversitet)

Speciella fack-intressen:

Från att ha läst sociologi 3 betyg i Uppsala har jag varit intresserad av informationsfrågor. Vid läkarbesök är patienter ofta så stressade att de inte tar till sig given information. Det har gjort att jag engagerat mig för information i andra former när det gäller hälsa och sjukdomstillstånd. Det har tagit sig i uttryck genom bland annat:

 • Deltagit vid Landstinget Västernorrland med framtagande av två egenvårdshäften.
 • Även radiodoktorn hör hit.
 • Har också på ett tidigt stadium gjort videoprogram om framför allt mag-tarmkanalens sjukdomar, då jag upplevt att patienter vid dessa sjukdomar haft speciellt dålig kunskap om sin sjukdom. Det har lett vidare till föreläsningar för apoteks- och sjukvårdspersonal inom samma ämne. Vidareutveckling av denna utbildning med multimediateknik på CD-rom, där den senaste är avsedd för läkarkollegor.
 • Jag har varje vecka under cirka 10 år (senast v 53/2009) uppdaterat en Gastro-portal på intra-/extra-nätet för Landstinget Västernorrlands Läkemedelkommitté. Från 2010 har Landstinget "upphört med konsulter", så nu finns inte "Gastro-sidorna" längre.
 • Från 1997 skrivit "Doktorn har ordet" i Journalen, som cirka en gång per månad (10-11 nr/år) gick till alla hushåll i Härnösand och Kramfors. I december 2013 gjordes artikel nr 171, vilket var den sista innan Journalen lades ner vid årsskiftet 2013/2014!

Andra intressen:

 • Jag var under några år på 1970- och 1980- talet lekledare vid midssommarfirandet på Murbergets friluftsmuseum.
 • Medimanus AB, som ägdes av Tiiu och mig, sysslade med medicinsk information och expertmedverkan och utbildning samt hantverk. Företaget lades ned mars 2012 (se mer nedan). Det var tänkt att inrymma även hantverk samt tolkning till/från estniska, som var hustruns passion. Det senare har dock varit minimalt. Under 2008-2009 har ett antal trälådor för vinprovarglas tillverkats och försålts. Under mars 2012 lades Medimanus ned framför allt då jag är pensionär sen några år och då ingen arvinge ville ta över. Läs mer om företaget här.
 • Jag har initierat och varit med att starta Munskänkarna i Härnösand, som hade premiär den 26/1 1990. Från starten till 2003 var jag dess sektionschef (heter numera sektionsordförande) samt styrelsemedlem t.o.m. 2008. Läs mer under "Intressen" i menyn till vänster. Välj "Munskänkarna".
 • Jag har varit medlem i Härnösand Rotaryklubb från1979 till 30/6 2021. Min klassifikation var: "Physician". Jag innehar Paul Harris Fellow med två safirer. Jag har varit i Wajir i nordöstra Kenya med Rotarys Läkarbank 1988 och 1995. Se även "Intressen" i menyn till vänster. Välj sen "Rotary". Det finns på RotaryDoctors.se en artikel om mig med Läkarbanken i Kenya år 1988.
 • Jag har varit rätt mycket involverad i Rotary. Det är inget hemligt i Rotary - visste Ni det? Rotary International har donerat pengar till FN för att utrota Polio och andra barnsjukdomar. Den som vill veta med kan surfa på Rotary International eller Rotary i Sverige. Jag var webbansvarig för vår rotaryklubbs hemsida.
 • Jag är medlem i vindkraftskooperativet Härnövind sedan starten och dess sekreterare och webbmaster från våren 2005. Länk till Härnövinds hemsida.
 • Medlem i GHP. Från 2020 dess ordförande och webmaster för GHP:s hemsida (https://sghp.se/.
 • Resor är något som vi gärna ägnar oss åt. Se "Resor" och "Husbil" i menyn till vänster!
 • Medlem i Nordic HBK (Nordic Husbilsklubb https://www.nordic-husbilsklubb.nu). Från 2018 dess ordförande.
 • Hantverk i trä är en annan hobby. Några alster finns under "Intressen" -> "Hantverk trä".
 • Jag är intresserad av att spara energi. Det finns lite mer information runt engergieffektivisering under "Huset" i menyn till vänster.

Från ett brev 1953 (inför flytten från Slite till Härnösand) originalet:

Slite S K O L D I S T R I K T Avskrift För kännedom
SLITE
Folkskoleexp. tel. 71
Överlärarens bostad tel. 83

Till Distriktsöverläraren.

Samtidigt som jag översänder flyttningsbetyg för skolgossen Claes Göran Ehinger, vill jag meddela följande rörande gossen.
Jag har själv undervisat gossen i klass 3 a (22 t pr v.) sedan höstterminens början den 21 aug. 1952. Under vårterminen har Claes Göran varit frånvarande 20 dagar eller o. 1/3 av tiden och således erhållit stora luckor, som han själv fått reparera. Klassens elever representera 2 småskoleklasser och var tämligen ojämna i både kunskaper, flit, ordning och begåvning. Under höstterminen fick vi därför ägna mycken tid åt modersmålet och räkning (rena avskrivnings och avstavningsövningar, mindre rättskrivningar och mycken läsning) Under vårterminen har vi haft enklare rättskrivningar rätt tätt. Claes Göran stavar inte dåligt, men han skriver sakta och fult. I uppsatsskrivning kan han liksom i språklära rätt bra reda sig.
I räkning har klassen redan räknat ut treans bok (Rydens ) och där har Claes Göran lyckats bra. I hembygdsundervisning - som ju för treans del även omfattar naturkunnighet, geografi och historia - har vi förutom rena hembygdsövningar läst treans kurs i Bohlin-Mellkvist Naturlära del I, i historia Yngve Berghs Vår historia I - dock mer flyktigt - samt i geografi Götalands landskap. Geografin har vi hållit på med under vårterminen. Bergh-Noréns Arbetsbok i naturlära arbetade vi med tiden okt.-febr. Hedberg-Lindokogs språkbyggnadsövn., Salomonsson övn. i uppsatsskrivn. och Solhultsbarnen har vi arbetat med. Kristend. kursen är utläst. Tyvärr har Claes Göran varit borta en stor del av vårt. och således erhållit luckor, men omvänt är han en vaken och pigg gosse och jag tror därför att han skall bli en god elev i sin nya klass.
Slite den 2 april 1953

Per Björk

Originalet översänt
till Härnösand


Hör gärna av Dig till oss! (ej klickbar knapp)